FAQ

Hoe onafhankelijk is Café Weltschmerz?
Wij zijn volledig onafhankelijk. Wij zijn niet verbonden aan enige politieke partij of beweging of enige commerciële of ideële partij.

Hebben jullie een politieke voorkeur?
Nee, wij laten mensen aan het woord die een interessante of waardevolle boodschap zouden kunnen hebben die niet of onvoldoende aan bod komt in de gevestigde media. Die mensen kunnen “rechtse” of “linkse” politieke voorkeuren hebben, maar vaker zal noch het een noch het ander het geval zijn. Er is meer in de wereld dan “linkse” en “rechtse” politiek. In het algemeen wordt er bij ons niet (bewust) op politieke kleur geselecteerd en is iedereen welkom om een interview te doen.

Wie zijn jullie programmamakers?
Wij bieden programmamakers van diverse pluimage een platform. Iedereen die interessante ideeën heeft en goed kan interviewen kan zich bij ons aanmelden. De programmamakers ontvangen geen honorarium. De gasten ook niet.

Wie zijn jullie gasten?
Ook daarvoor komt iedereen in aanmerking die iets waardevols of origineels te melden heeft en die daarvoor onvoldoende aandacht krijgt. Wij zien bij de gevestigde media vaak een te eenzijdige benadering van onderwerpen en gasten. Dit willen wij met CWS doorbreken. Suggesties zijn van harte welkom.

Wat voor onderwerpen komen bij jullie aan bod?
Dat is breed, maar het gaat om maatschappelijk relevante thema’s die aansluiten op het nieuws of wat er in de wereld gebeurt. Denk aan politiek, ethiek, filosofie, psychologie, geopolitiek, onderwijs, economie, recht, zorg, media. Wij bieden onze kijkers een andere kijk op deze thema’s.

Zijn jullie complotdenkers?
Wij noemen onszelf liever compleetdenkers. Wij proberen met CWS vaak mechanismen zichtbaar te maken die naar onze mening bepalend zijn voor ontwikkelingen in de wereld maar die door gevestigde media worden genegeerd of doodgezwegen. Deze mechanismen zijn van allerlei aard – financiële belangen, politieke ambities, ideologische doeleinden, psychologische mechanismen, enzovoort. Als een van onze gasten aannemelijk kan maken dat er wordt samengespannen om bepaalde doelen te bereiken, dan mag dat worden benoemd. Wij schrikken nooit terug voor de feiten. Dat maakt ons nog niet tot complotdenkers.

Hoe komt een interview tot stand?
Na een voorgesprek met de gast, wordt het interview in één keer opgenomen en na minimale montage uitgezonden. Wij houden van authentieke gesprekken, die niet in scène zijn gezet. Wij staan open voor alle meningen zolang deze niet discriminerend zijn of oproepen tot geweld. Wij houden ons ook aan algemeen aanvaarde journalistieke kwaliteitsnormen.

Hoe komen jullie aan je geld?
Wij worden vrijwel volledig betaald door onze donateurs die ons een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat er een platform als Café Weltschmerz is. Verder ontvangen wij additionele inkomsten van de platformen waarop onze producties worden getoond en gaan we proberen nieuwe bronnen van inkomsten aan te boren met additionele dienstverlening en producten.
Wil je zelf ook een donatie doen?
Ga hiervoor naar steun.cafeweltschmerz.nl.

Hoe kan ik zelf iets bijdragen aan Café Weltschmerz?
Alle suggesties zijn welkom. Je mag je ook aanmelden als interviewer of vrijwilliger. En je mag natuurlijk altijd een donatie doen om ons te helpen.
Ga hiervoor naar steun.cafeweltschmerz.nl.

Wat als het niet lukt om mij als lid op de website aan te melden?

Heb je registratieproblemen of andere technische vragen stuur dan een email naar support@weltschmerz.nl